DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W CHORZOWIE

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej ston internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.sp25chorzow.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-15
 • Data ostatniej dużej aktualizajci: 2019-09-30
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Terści niezgodności
 • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji (mechanizm czyteania tekstu).
 • Na stronie brak skrótów klawiszowych.
 • Serwis WWW nie udostępnia mechanizmu dwustopniowego powiększania lub pomniejszania czcionki, ustawienia skali szarości, ustawienia kontrastu i nasycenia kolorów, zmiany jasności tła, zmiany rodzaju czcionki na czytelniejszą,
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • Treści wyświetlane są tylko w układzie poziomym.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani dyrektor Bożena Ligocka
 • E-mail: sp25chorzow@wp.pl
 • Telefon: 32-245-91-09 lub 32-245-94-44
Każdy ma prawo:
 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Chorzowie Pani mgr Bożena Ligocka, 
 • Adres: 41 – 508 Chorzów ul. Główna 21,
 • E-mail: sp25chorzow@wp.pl 
 • Telefon: 32-245-91-09 lub 32-245-94-44
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: główne – od ulicy Głównej z dostępnym podjazdem dla osób niepełnosprawnych, drugie – od strony boiska szkoły, trzecie – od strony ulicy Sportowej, przez wejście do przedszkola.

Portiernia znajduje się na lewo od wejścia głównego obok świetlicy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
W budynku od strony przedszkola zanjduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o dostępności – informacyjno – komunikacyjnej
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Copyright (c) 2020, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 621248
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem